Publicaties

15 juni 2018

In het voorjaar van 2018 heeft Anne Lot Gerritsen uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Hof van Twente. De kernvraag luidde hoe ervaren de inwoners Hof van Twente? De rapporten en het advies zijn openbaar en kunnen hier worden gedownload.

Onderzoeksrapport Betrokkenheid binnen Hof van Twente.
Een onderzoek naar de betrokkenheid van de inwoners van gemeente Hof van Twente bij het gebied - Anne Lot Gerritsen - juni 2018.

Bijlagenboek onderzoeksrapport Betrokkenheid binnen Hof van Twente.

Adviesrapport Van noabers naar fans.
Anne Lot Gerritsen - juni 2018

Wij zijn de hof Wij zijn de hof